Ameliyathane Hizmetleri Programı
Program Başkanı:

Prof.Dr.Meral KANBAK

Program Danışmanı:
Sağ.Tek.Süleyman KÖSE

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
06100 Sıhhiye- Ankara