Yararlı Belgeler
Yurtdışına 2547 Sayılı Kanunun 33. Maddesi Uyarınca Görevlendirilecek Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgi Formu
Eş, Çocuk ve Doğum Yardımı İçin Doldurulacak Formlar
Yurtiçi Geçici Görevlendirme Talep Formu
Yurtdışı Etkinliklere Katılım Başvuru Formu
Mal Bildirim Formu
Personel İlişik Kesme Formu
Pasaport Formları (H. Ü. Personel Dairesi Başkanlığı)
Kadro Talep Formu
2547 Sayılı Kanunun 38. Madde Formu
Öğretim Görevlisi Süre Uzatma Teklifi
H.Ü. Etik Komisyonu Başvuru Formu
Doçentlik Sözlü Sınav Tutanağı
Öndeğerlendirme Sonuç Formu
Öğretim Elemanı Başvuru Formu
Giriş Sınavı ve Değerlendirme Sonuç Formu
Yolluk Taleplerinde Banka Hesap Numarası Bildirim Formu
Personel Tanıtım Kartı Formu
2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Formu
Jüri Ücreti Beyanı Formu
40-a ve 40-d Görevlendirme Talep Formu
33. Madde ile Görevlendirme Formu

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
06100 Sıhhiye- Ankara