Öğrenciler İçin Yaralı Belgeler
Devam zorunluğu kaldırılma dilekçesi indir
Kayıt dondurma dilekçesi indir
Muafiyet dilekçesi indir
Seçmeli ders sildirme dilekçesi indir
Üç ders sınav dilekçesi
indir
Staj formu (İşyerine Başvuru ve Kabul Formu) indir
Stajer değerlendirme formu indir
Beyan ve taahhütname formu sağlık hizmeti alan Ek-4 (staj için)
indir
Beyan ve taahhütname formu sağlık hizmeti almayan Ek-5 (staj için)
indir
Mezun Öğrenci İlişik Kesme Formu
indir