Akademik

Yrd.Doç.D.Aslan KAPLAN 

Öğretim Üyesi (Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı)  

E-Posta: akaplan@hacettepe.edu.tr  

1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur. 1991 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Bölümde yüksek lisans yapmıştır.
1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetiminde doktora yapmıştır.
Kasım 1986 - Ağustos 1995 yıllarında Ankara Numune Hastanesinde hastane müdür yardımcısı olarak çalışmıştır
Ağustos 1995- Ekim 1998 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.
Aralık 1998’de Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na yardımcı doçent olarak atanmıştır.
1999–2000 askerliğini yapmıştır. (Gülhane askeri tıp akademisinde yedek subay)
2000 Temmuz’da Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na tekrar yardımcı doçent olarak atanmıştır.
Sağlık Bakanlığında sağlık meslek liselerinin müfredat geliştirilmesi çalışmalarında uzman olarak görev yapmıştır.
8. Beş yıllık kalkınma planı özel ihtisas komisyonunda uzman olarak çalışmıştır.
Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirilmesi Projesinde ICD-10-AM tanı ve prosedür kodlamaları ile ilgili olarak sorumlu danışmanlık yapmıştır.
Bazı kurum ve kuruluşlara verilen hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde görev almıştır. Alanında yayımlanmış 2 adet kitap, 6 kitap bölümü ve 15 adet makele ve bildirileri bulunmaktadır.
Tıbbi dokümantasyon, tıbbi terminoloji, sağlık hizmetleri yönetimi, yazışma teknikleri, araştırma teknikleri, hastalıkların uluslararası derslerini vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Çalışma alanı: Tıbbi sekreterlik, tıbbi kayıt yönetimi, sağlık kurumları yönetimi, sağlık kurumlarında bilgi sistemi, doküman yönetimi.

 

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
06100 Sıhhiye- Ankara