Akademik

Prof.Dr. Gülay UZUN  

Öğretim Üyesi (Diş Protez Teknolojileri, Ağız ve Diş Sağlığı Programları Program Başkanı)  

E-Posta: vuzun@hacettepe.edu.tr  

1989 yılında H.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Mediko Sosyal ve Öğrenci Sağlık Merkezi'nde diş hekimi olarak göreve başlamıştır. 1990 yılında H.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi AD'nda doktora eğitimine başlamıştır. Şubat 1997'de doktora eğitimini tamamlamış, Mayıs 1997'de H.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmıştır. 1999 yılında yardımcı doçent olmuştur. 2002 yılında Protetik Diş Tedavisi alanında “Doçent”, 2009 yılında “Profesör” ünvanını almıştır. 2006-2012 yılları arasında H.Ü. Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Müdür Yardımcısı ve Diş-Protez Teknolojisi Program Başkanı, 2010 yılından itibaren H.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Diş-Protez Teknolojisi Program Başkanı, 2012 yılından itibaren Müdür Yardımcısı ve 2013 yılından itibaren Ağız Diş Sağlığı Program Başkanı olarak görev yapmaktadır. Halen  H.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda ve 13/B-4 ile görevlendirildiği H.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi AD'nda akademik ve mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. TPID, EPA, UYKUDER derneklerinin üyesidir.

Çalışma Alanı: Protetik Diş Tedavisi, İmplantoloji, TME, Diş Hekimliğinde Materyal Bilgisi

 

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
06100 Sıhhiye- Ankara