Akademik

Prof.Dr.Ayşe Sanem ŞAHLI

Öğretim Üyesi

(Yüksekokul Müdür Yardımcısı ve Odyometri Program Başkanı)

E-Posta: ssahli@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesidir. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesinden birincilikle mezun olmuştur. ‘İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü’ ve ‘Öğrenci Başarı Ödülü’ sahibidir. Odyoloji ve Konuşma bozuklukları alanında yapmış olduğu akademik çalışmaları nedeniyle 2016 yılında ‘Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülü’ ne layık görülmüştür. 
2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, ‘Eğitim Odyolojisi' programında yüksek lisans, 2010 yılında ise yine aynı alanda doktora eğitimini tamamlamış, 2012 yılında ise Odyoloji Doçenti'  ünvanını almıştır. 2016 yılında ise ‘Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları’ alanında ikinci yüksek lisansını yapmıştır.
2008–2010 yılları arasında, Alexander Graham Bell Derneği'nin temsilcisi, Auditory-Verbal Therapy (İşitsel-Sözel Terapi)'nin evrensel konsültanı ve profesyonel uygulayıcısı olan Warren Estabrooks'tan eğitim alarak, ‘ Auditory-Verbal Therapy (İşitsel-Sözel Terapi)  ve ‘ Eğitimcilerin Eğitimcisi 'sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. 2009 yılında, 4 ay süre ile Albert Ludwig Üniversitesi, Freiburg Üniversite Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ve Freiburg Koklear İmplant Merkezi'nde koklear implantlı Alman ve Türk hastalarda yaptığı klinik gözlem ve uygulamalar sonrasında, koklear implantasyon, programlama (fitting), işitsel re/habilitasyon ve müzikterapi sertifikalarını almış ve koklear implantlı Türk çocuklarda çoklu zekâ alanları ve öğrenme tercihlerini araştırdığı doktora tez çalışmalarını tamamlamıştır.  Halen İşitme-Konuşma Eğitim Ünitesi'nde işitme-konuşma problemi olan çocuk ve ailelerine yönelik müzikterapi programlarını yürütmektedir.
9–15 Mayıs 2016 tarihleri arasında TC. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Ortadoğu ve Afrika Daire Başkanlığı (TİKA) ile ortak yürütülen ‘Gana İşitme Engeliler Okulu’nun İyileştirilmesi Projesi’nde Proje Yürütücülüğü yapmıştır. 2007 yılından beri değişik tarih ve sürelerde Artevelde Hogeschool/Gent-Belçika’da bulunarak Odyoloji öğrencilerinin eğitimine yönelik uluslararası öğrenci değişimi projelerinde görev almaktadır.
2010 yılından bu yana Hacettepe Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve 2017 yılından itibaren de Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, kurucu üyesi olduğu İşitme Konuşma Bilimcileri Derneği Genel Sekreterliği görevini sürdürmektedir.
Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası toplantı ve kongrenin düzenlenmesinde ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde aile, öğretmen ve topluma yönelik eğitimlerde yer almıştır. Odyoloji ve Kulak Burun Boğaz alanında SCI kapsamındaki ulusal ve uluslararası dergilerde hakemlik yapan Dr. Şahlı'nın, uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde birçok yayını bulunmaktadır.
Ulusal ve uluslararası çok sayıdaki toplantıya konuşmacı ve dinleyici olarak katılan Dr. Şahlı, 2004 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İşitme-Konuşma Ünitesi'nde mesleki ve akademik çalışmalarına öğretim üyesi olarak devam etmektedir.
Eserleri: Temel Odyoloji-I Kitabı, Temel Odyoloji-II Kitabı, Pediatric Audiology: Hearing Loss In Children And Re/Habilitative Approaches (İngilizce), Seninle Öğreniyorum Çok Amaçlı Eğitim Seti, Seninle Okuduğumu Anlıyorum ve Temel Odyoloji Açıklamalı Soru Kitabı'nın Editör ve Yazarlığını üstlenmiştir. Preschool Language Scale-5 (PLS-5)/ (Okul Öncesi Dil Testi-5)’in Türkçe Çeviri, Adaptasyon, Geçerlik-Güvenirlik çalışmasını Yapmış ve ülkemizde kapsamlı ilk Müzikal Algı Testi olan MAT’ı geliştirmiştir.
Çalışma Alanları: İşitme kayıpları, Konuşma gecikmesi, Konuşma Bozuklukları, Akıcı Konuşma Bozukluğu (Kekemelik), Koklear İmplant, İşitme ve konuşma bozukluğu olan bebek, çocuk ve yetişkinlerde eğitsel değerlendirme, dil ve konuşmanın değerlendirilmesi, eğitsel takip ve işitsel (re)habilitasyon, işitsel-sözel terapi, müzik terapi ve aile danışmanlığı

İletişim ve randevu: 0 (312) 305 1068
E-mail: ssahli@hacettepe.edu.tr, sanem.sahli@gmail.com

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
06100 Sıhhiye- Ankara