Akademik

Öğr.Gör. Simge SAMANCI 

Uzman (Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı)  

E-Posta: simge_atakli@hacettepe.edu.tr  

2009 yılında Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden %25 burslu olarak mezun olmuştur. 2012 yılında, aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Muhasebe-Finansman alanında Yüksek Lisansını, 2017 yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme alanında doktora eğitimini tamamlamıştır.

2009 ve 2011 yıllarında özel sektörde çalışmış ve 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna uzman olarak atanmıştır. 2014 yılında 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda görevlendirilmiştir.

Çalışma alanları: Örgütsel davranış

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
06100 Sıhhiye- Ankara