Ortopedik Protez ve Ortez Programı
Prof.Dr.F.Gül ŞENER
   
Program Danışmani:
Doç.Dr.Semra TOPUZ

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
06100 Sıhhiye- Ankara