Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
Prof.Dr.Muşturay KARÇAALTINCABA

 

Baş.Tek.Hakan KUTLU

 

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
06100 Sıhhiye- Ankara