Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
06100 Sıhhiye- Ankara