Radyoterapi Programı
www.radonk.org.tr
www.hacettepe.com.tr
www.estro.org
Amerika Radyasyon Onkolojisi Derneği (ASTRO)
www.astro.org

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
06100 Sıhhiye- Ankara