Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Programı
Program Başkanı:

Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu

Program Danışmanı:

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
06100 Sıhhiye- Ankara