Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı
  www.saglik.gov.tr

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
06100 Sıhhiye- Ankara