Yönetim Kurulu
Yüksekokul Müdürü
Prof.Dr.M.Alper ERGİN
Müdür Yardımcısı
Prof.Dr.Ayşe Sanem ŞAHLI
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Prof.Dr.Aylanur ATAKLI
Ağız ve Diş Sağlığı
Prof.Dr.Gülay VARLI UZUN
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dr.Öğr.Üyesi Aslan KAPLAN

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
06100 Sıhhiye- Ankara